BlackBerry Torch 9810 - Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku

background image

Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku,

150

Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku

Funkcja wzmocnienia dźwięku umożliwia zwiększanie głośności utworów, dzwonków i filmów ponad standardowe
ustawienia dźwięku.

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

• Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Notatki głosowe. Naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Zaznacz pole wyboru Wzmocnienie dźwięku.

3.

Przeczytaj ostrzeżenie wyświetlone na ekranie i jeśli chcesz kontynuować, kliknij przycisk Tak.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.