BlackBerry Torch 9810 - Utrzymywanie podświetlenia podczas odtwarzania filmów

background image

Utrzymywanie podświetlenia podczas odtwarzania filmów

Domyślnie podświetlenie wyłącza się po pewnym czasie, aby zaoszczędzić energię w akumulatorze. Można zmienić
ustawienia opcji multimediów, aby podświetlenie nie wyłączało się podczas odtwarzania filmów.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz automatyczne podświetlanie.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

157

background image

Aby podświetlenie było wyłączone podczas odtwarzania filmów, zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczne
podświetlanie.