BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie napisów w filmach

background image

Wyświetlanie napisów w filmach

Można włączyć wyświetlanie napisów, dzięki któremu w plikach wideo obsługujących napisy podczas odtwarzania na
ekranie będzie widoczny tekst.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3.

Zaznacz pole wyboru Wyświetlaj napisy.

4.

Jeśli to konieczne, zmień ustawienia pól Wygląd, Pozycja i Skala czcionki.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.