BlackBerry Torch 9810 - Organizowanie zdjęć według daty lub według folderu

background image

Organizowanie zdjęć według daty lub według folderu

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.

2.

Naciśnij klawisz

> Wyświetl wg daty lub Wyświetl wg folderu.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

165