BlackBerry Torch 9810 - Powiększanie, przewijanie i obracanie zdjęcia

background image

Powiększanie, przewijanie i obracanie zdjęcia

Wyświetlając zdjęcie, wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby powiększyć zdjęcie, kliknij trackpad.
• Aby oddalić zdjęcie, naciśnij klawisz

.

• Aby przewinąć zdjęcie po jego powiększeniu, przesuń palec po trackpadzie w dowolnym kierunku.
• Aby obrócić zdjęcie, naciśnij klawisz

> Obróć.

Informacje pokrewne

Po obróceniu zdjęcia pojawia się błąd,

168

Podręcznik użytkownika

Multimedia

164