BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie folderu zdjęć

background image

Tworzenie folderu zdjęć

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.

2.

Naciśnij klawisz

> Dodaj folder.

3.

Jeśli jest to konieczne, zmień lokalizację utworzonego folderu.

4.

Wpisz nazwę folderu.

5.

Kliknij przycisk OK.