BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie obrazów jako pokazu slajdów

background image

Wyświetlanie obrazów jako pokazu slajdów

Pokaz slajdów wyświetla wszystkie zdjęcia danej kategorii lub folderu w kolejności.

1.

Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.

2.

Kliknij kategorię.

3.

Naciśnij klawisz

> Wyświetl pokaz slajdów.

Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz

.