BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę otworzyć plików multimedialnych

background image

Nie mogę otworzyć plików multimedialnych

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Jeśli chcesz otworzyć plik multimedialny w smartfonie BlackBerry, który jest podłączony do komputera, odłącz

smartfon od komputera.

• Jeśli pliki multimedialne znajdujące się na karcie multimedialnej zostały zaszyfrowane za pomocą klucza szyfrowania

wygenerowanego przez smartfon BlackBerry i próbujesz je otworzyć za pomocą komputera lub innego smartfonu
BlackBerry, który nie został użyty do zaszyfrowania tych plików, włóż kartę multimedialną do smartfonu BlackBerry,

Podręcznik użytkownika

Multimedia

167

background image

który został użyty do zaszyfrowania plików. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje. Kliknij
Zabezpieczenia > Szyfrowanie.W sekcji Karta multimedialna zmień ustawienie w polu Tryb na Hasło urządzenia.

• Więcej informacji na temat synchronizowania plików multimedialnych znajduje się w pomocy programu BlackBerry

Desktop Software.

Informacje pokrewne

Szyfrowanie plików — informacje,

325