BlackBerry Torch 9810 - Po obróceniu zdjęcia pojawia się błąd

background image

Po obróceniu zdjęcia pojawia się błąd

Po każdym obróceniu zdjęcia smartfon BlackBerry próbuje automatycznie zapisać nową orientację zdjęcia. Komunikat o
błędzie może się pojawić, jeśli zdjęcie jest chronione prawem autorskim, przekracza określony rozmiar albo nie jest w

Podręcznik użytkownika

Multimedia

168

background image

formacie JPG lub PNG. Jeśli zdjęcie nie jest chronione prawem autorskim, to za pomocą programu edycyjnego innej firmy
można zmniejszyć jego rozmiar albo zmienić format fotografii na JPG lub PNG i wtedy ponownie spróbować obrócić
zdjęcie.