BlackBerry Torch 9810 - W smartfonie nie są dostępne niektóre funkcje

background image

W smartfonie nie są dostępne niektóre funkcje

Dostępność niektórych funkcji w smartfonie BlackBerry zależy od takich czynników, jak model urządzenia czy plan
taryfowy usług bezprzewodowych.
W zależności od planu taryfowego wiadomości niektóre funkcje lub opcje mogą nie być dostępne w opcjach wiadomości na
ekranie Preferencje e-mail.

Podręcznik użytkownika

Multimedia

166

background image

Jeśli konto e-mail jest powiązane z serwerem BlackBerry Enterprise Server, administrator może dodać zasady IT do
smartfonu określające opcje i funkcje dostępne w smartfonie i dotyczące możliwości dodawania i aktualizacji aplikacji lub
jej braku. Jeśli administrator wyłączył funkcję lub ustawił opcję, może się ona w ogóle nie pojawić, być wyszarzona lub
pojawi się ikona kłódki obok pola opcji.
Jeśli smartfon był poprzednio powiązany z serwerem BlackBerry Enterprise Server, a administrator nie usunął zasad IT z
tego smartfonu, możesz je usunąć za pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software. Więcej informacji można
znaleźć pod adresem

www.blackberry.com/btsc

w artykule KB18998.

Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w smartfonie można uzyskać u administratora systemu, dostawcy usług
bezprzewodowych lub pod adresem

www.blackberry.com/go/devices

.

Informacje pokrewne

Dostępność funkcji,

26