BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie lub usuwanie alarmu kontaktu

background image

Dodawanie lub usuwanie alarmu kontaktu

Możesz utworzyć alarmy kontaktów, które umożliwią dostosowanie dzwonków i alarmów o połączeniach i wiadomościach
od określonych kontaktów lub grup kontaktów. W momencie nadejścia połączenia lub wiadomości od kontaktu smartfon
BlackBerry używa przypisanego dzwonka lub alarmu, nawet jeśli zostanie wybrany profil Wyciszony lub Tylko wibracja.
Jeżeli nie chcesz, aby urządzenie powiadamiało cię przypisanym dzwonkiem lub alarmem, możesz wybrać profil Wszystkie
alarmy wyłączone.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.

Podręcznik użytkownika

Opcje dostępności

378

background image

2.

Kliknij polecenie Zmień dźwięki i alarmy > Dźwięki kontaktów > Dodaj alarm do kontaktu.

3.

W polu Nazwa wpisz nazwę alarmu kontaktu.

4.

W polu Kontakty wpisz nazwę kontaktu.

5.

Kliknij kontakt.

6.

Zmień informacje dotyczące dzwonka lub alarmu dla połączeń i wiadomości.

7.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby usunąć alarm o kontakcie, zaznacz alarm o kontakcie, który chcesz usunąć. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Informacje pokrewne

Ikony profili dźwięków i alarmów,

170