BlackBerry Torch 9810 - Zmiana czcionki ekranu

background image

Zmiana czcionki ekranu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Wyświetl > Ekran.

3.

Zmień ustawienia w polach dotyczących czcionek.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne