BlackBerry Torch 9810 - Formatowanie karty multimedialnej lub wbudowanej pamięci multimediów

background image

Formatowanie karty multimedialnej lub wbudowanej

pamięci multimediów

Formatowanie wbudowanej pamięci multimediów nie jest możliwe w niektórych modelach smartfonu BlackBerry.
UWAGA: Jeśli karta multimedialna lub wbudowana pamięć multimediów zostaną sformatowane, wszystkie dane zapisane
na karcie multimedialnej lub we wbudowanej pamięci multimediów zostaną usunięte. Firma Research In Motion zaleca
regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji
jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie
danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.

3.

Naciśnij klawisz

> Formatuj.

4.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Podręcznik użytkownika

Pamięć masowa i karty multimedialne

324