BlackBerry Torch 9810 - Naprawa plików zapisanych na karcie pamięci lub w smartfonie

background image

Naprawa plików zapisanych na karcie pamięci lub w

smartfonie

UWAGA: Jeżeli w smartfonie BlackBerry zostanie uruchomiona funkcja naprawy, urządzenie może usunąć pliki z błędami
znajdujące się na karcie pamięci lub w smartfonie.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.

3.

Naciśnij klawisz

> Napraw.

4.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jeżeli po uruchomieniu funkcji naprawy karta pamięci nadal nie działa prawidłowo, można spróbować ją sformatować.

Informacje pokrewne

Mój smartfon nie rozpoznaje karty multimedialnej,

326