BlackBerry Torch 9810 - Przywracanie danych smartfonu z karty multimedialnej

background image

Przywracanie danych smartfonu z karty multimedialnej,

323

Przywracanie danych smartfonu z karty

multimedialnej

Jeżeli kopia zapasowa danych smartfonu BlackBerry została zapisana na karcie multimedialnej, przywrócenie w nim
danych powinno być możliwe.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Konfiguracja.

2.

W sekcji Konfiguracja kliknij kolejno Zmiana urządzeń > Za pomocą karty multimedialnej > Prześlij dane >

Kontynuuj.

3.

W polu Hasło wprowadź hasło ustawione podczas wykonywania kopii zapasowej danych smartfonu.

4.

Kliknij klawisz Enter.

Podręcznik użytkownika

Pamięć masowa i karty multimedialne

323

background image

Informacje pokrewne

Tworzenie kopii zapasowej danych smartfonu i zapisanie jej na karcie multimedialnej,

323