BlackBerry Torch 9810 - Sprawdzanie ilości pamięci zajętej przez pliki multimedialne

background image

Sprawdzanie ilości pamięci zajętej przez pliki

multimedialne

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Zużycie pamięci.

Rozwiązywanie problemów: Pamięć

masowa i karty multimedialne

Mój smartfon nie rozpoznaje karty multimedialnej

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy karta multimedialna jest prawidłowo włożona do smartfonu BlackBerry. Więcej informacji na temat

wkładania karty multimedialnej do smartfonu można znaleźć w dokumentacji drukowanej dołączonej do niego.

• W ustawieniach karty multimedialnej sprawdź, czy obsługa karty multimedialnej została włączona.

Podręcznik użytkownika