BlackBerry Torch 9810 - Szyfrowanie plików — informacje

background image

Szyfrowanie plików — informacje

Szyfrowanie plików ma za zadanie chronić pliki zapisane w twoim smartfonie BlackBerry oraz na karcie multimedialnej,

jeśli taka znajduje się w smartfonie. Pliki w smartfonie oraz na karcie multimedialnej można zaszyfrować za pomocą klucza

szyfrowania generowanego przez smartfon, hasła smartfonu lub obu tych elementów.
Jeżeli pliki zostaną zaszyfrowane przy użyciu klucza szyfrowania wygenerowanego przez smartfon, dostęp do plików

znajdujących się na karcie multimedialnej można uzyskać tylko wtedy, gdy karta jest włożona do smartfonu. Jeżeli pliki

zostaną zaszyfrowane przy użyciu hasła smartfonu, dostęp do plików znajdujących się na karcie multimedialnej można

będzie uzyskać za pośrednictwem dowolnego smartfonu, do którego zostanie włożona karta, pod warunkiem, że znane

będzie jego hasło.
Informacje pokrewne