BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie kopii zapasowej danych smartfonu i zapisanie jej na karcie multimedialnej

background image

Tworzenie kopii zapasowej danych smartfonu i

zapisanie jej na karcie multimedialnej

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, w smartfonie BlackBerry musi znajdować się karta multimedialna.
Jeżeli twoje konto e-mail korzysta z programu BlackBerry Enterprise Server, w zależności od opcji ustawionych przed
administratora wykonanie tej czynności może być niemożliwe. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u
administratora.
UWAGA: Jeśli wykonasz tę czynność, wszelkie dane kopii zapasowej na karcie zostaną usunięte i zastąpione danymi
smartfonu.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Konfiguracja.

2.

W sekcji Konfiguracja kliknij kolejno Zmiana urządzeń > Za pomocą karty multimedialnej > Zapisz dane.
• Aby utworzyć kopię zapasową danych smartfonu wraz z wiadomościami e-mail, zaznacz pole wyboru Zapisz

wiadomości e-mail.

• Aby utworzyć kopię zapasową danych smartfonu bez wiadomości e-mail, odznacz pole wyboru Zapisz

wiadomości e-mail.

3.

Kliknij przycisk Kontynuuj.

4.

Aby ustawić hasło do danych, wprowadź je w polu Hasło.

5.

W polu Potwierdź hasło ponownie wpisz nowe hasło.

6.

Kliknij Zapisz.

Informacje pokrewne