BlackBerry Torch 9810 - Włączanie lub wyłączanie obsługi karty multimedialnej

background image

Włączanie lub wyłączanie obsługi karty multimedialnej

Gdy wyłączysz obsługę karty multimedialnej, smartfon BlackBerry nie będzie miał dostępu do zawartych na niej plików.
Dzięki tej funkcji Twoje pliki będą zapisywane we wbudowanej pamięci multimediów, a nie na karcie multimedialnej.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Urządzenie > Pamięć masowa.

3.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Obsługa karty multimedialnej.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.