BlackBerry Torch 9810 - Włączenie lub wyłączanie trybu pamięci masowej USB

background image

Włączenie lub wyłączanie trybu pamięci masowej USB

Jeśli smartfon BlackBerry jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB, lecz nie jest widoczny na komputerze jako
napęd, należy włączyć tryb pamięci masowej USB.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.

3.

Naciśnij klawisz

> Włącz tryb pamięci masowej USB.

4.

W razie potrzeby wpisz hasło smartfonu.

Na komputerze smartfon jest widoczny jako napęd.

Aby wyłączyć tryb pamięci masowej USB, naciśnij klawisz

> Odłącz.

Podręcznik użytkownika

Pamięć masowa i karty multimedialne

322