BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w smartfonie

background image

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w smartfonie

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.

Informacje pokrewne

Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu,

52