BlackBerry Torch 9810 - Pamięć smartfonu przeznaczona dla aplikacji wyczerpuje się

background image

Pamięć smartfonu przeznaczona dla aplikacji

wyczerpuje się

Gdy stan pamięci aplikacji w smartfonie BlackBerry stanie się niski, wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą rzadko
używanych aplikacji i języków. Za pomocą tej listy można wykasować wybrane aplikacje i języki.
Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy zostały usunięte stare wiadomości e-mail i tekstowe, zwłaszcza jeżeli zawierają załączniki.
• Sprawdź, czy zostały usunięte kontakty, które znajdują się już na firmowej liście kontaktów.
• Sprawdź, czy z pamięci smartfonu zostały usunięte pliki multimedialne.
• Jeżeli oprogramowanie BlackBerry Device Software było niedawno aktualizowane za pośrednictwem sieci

bezprzewodowej, sprawdź, czy została usunięta poprzednia wersja oprogramowania BlackBerry Device Software.

• Sprawdź, czy została wyczyszczona pamięć podręczna przeglądarki.

Informacje pokrewne

Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki,

37

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w smartfonie,

326

Podręcznik użytkownika

Pamięć masowa i karty multimedialne

327