BlackBerry Torch 9810 - Metody wprowadzania danych — informacje

background image

Metody wprowadzania danych — informacje

Używana metoda wpisywania decyduje o sposobie wpisywania. Na przykład w razie korzystania z metody inteligentnego

wprowadzania tekstu smartfon BlackBerry w miarę pisania wyświetla listę sugerowanych słów, więc nie trzeba wpisywać

wyrazów w całości.
Język wpisywania określa dostępne metody wprowadzania tekstu. W przypadku pisania w języku, dla którego istnieje wiele

metod wprowadzania tekstu, możesz podczas pisania przełączać się między tymi metodami. Smartfon może

automatycznie zmieniać metodę wprowadzania podczas pisania w określonych polach, takich jak pola haseł.