BlackBerry Torch 9810 - Wpisywanie tekstu przy użyciu metody SureType

background image

Wpisywanie tekstu przy użyciu metody SureType,

231

Wpisywanie tekstu przy użyciu standardowej metody wprowadzania,

232

Wpisywanie tekstu przy użyciu metody SureType

Zanim zaczniesz: W celu wykonania tego zadania musisz używać smartfonu BlackBerry w widoku pionowym z włączoną
ekranową klawiaturą dotykową i jednocześnie korzystać ze zredukowanej klawiatury z włączoną metodą wprowadzania
SureType.
W przypadku korzystania z metody SureType każdy klawisz z literą naciska się tylko jeden raz, mimo że na klawiszach
znajduje się zazwyczaj więcej znaków. Smartfon wyświetla także listę sugerowanych słów, więc nie trzeba wpisywać całego
wyrazu.

1.

Aby wprowadzić poszczególne litery słowa, jednokrotnie naciśnij klawisz żądanej litery.

2.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wybrać słowo z listy, która pojawia się podczas pisania, i rozpocząć wpisywanie nowego słowa, zaznacz to

słowo. Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

• Aby wybrać pozycję z listy, która pojawia się podczas pisania, i kontynuować wpisywanie tego samego słowa,

kliknij pozycję.

• Aby zmienić literę w aktualnie wpisywanym słowie, podświetl ją. Kliknij literę, która pojawi się na ekranie i która

ma zastąpić podświetloną literę.

• Aby zmienić literę w słowie, które zostało już wpisane, kliknij słowo. Podświetl literę. Kliknij literę, która pojawi się

na ekranie i która ma zastąpić podświetloną literę.

Aby na przykład wprowadzić słowo run, najpierw raz naciska się R, potem U i tak dalej, aż do momentu,
gdy na liście pojawi się słowo run. Następnie należy zaznaczyć run i nacisnąć klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

231