BlackBerry Torch 9810 - Wpisywanie tekstu przy użyciu standardowej metody wprowadzania

background image

Wpisywanie tekstu przy użyciu standardowej metody wprowadzania

Zanim zaczniesz: W celu wykonania tego zadania musisz używać smartfonu BlackBerry w widoku pionowym z włączoną
ekranową klawiaturą dotykową i jednocześnie korzystać ze zredukowanej klawiatury z włączoną standardową metodą
wprowadzania.
Jeśli korzystasz ze standardowej metody wprowadzania, smartfon nie będzie wyświetlać listy sugerowanych słów. Aby
wpisać pierwszą literę z klawisza, musisz nacisnąć dany klawisz jeden raz, zaś aby wpisać drugą literę — dwa razy.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wpisać pierwszą literę na klawiszu, naciśnij klawisz jeden raz.
• Aby wpisać drugą literę na klawiszu, naciśnij klawisz dwa razy.
• Aby wpisać trzecią literę na klawiszu, naciśnij klawisz trzy razy.
• Aby wpisać czwartą literę na klawiszu, naciśnij klawisz cztery razy.

Aby na przykład wpisać słowo run, należy trzy razy nacisnąć klawisz R, dwa razy klawisz U i dwa razy
klawisz N.