BlackBerry Torch 9810 - Zmiana metody wprowadzania danych podczas pisania

background image

Zmiana metody wprowadzania danych podczas pisania

Zanim zaczniesz: Aby wykonać to zadanie, musisz używać smartfonu BlackBerry w widoku pionowym z klawiaturą
dotykową.
Możesz przełączać się między klawiaturą pełną a zredukowaną i wybierać między standardową metodą wpisywania i
metodą SureType.

1.

W razie konieczności podczas pisania naciśnij klawisz

> Włącz zredukowaną klawiaturę.

2.

Naciśnij klawisz

> Włącz <metoda wprowadzania tekstu>.

Informacje pokrewne