BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji metod wprowadzania tekstu

background image

Zmiana opcji metod wprowadzania tekstu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Pisanie.

3.

Aby wyświetlić klawiaturę, kliknij Zaawansowane opcje stylu.

4.

Zmień dostępne opcje.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.