BlackBerry Torch 9810 - Zmiana stylu wpisywania tekstu

background image

Zmiana stylu wpisywania tekstu

Można zmienić sposób rozpoznawania wpisywanego tekstu przez smartfon BlackBerry, wybierając styl wpisywania.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Pisanie.

3.

W przypadku klawiatury wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wyłączyć wszystkie funkcje wspomagające pisanie, wybierz w polu Styl ustawienie Bezpośredni. Jeżeli opcja

Bezpośredni nie pojawi się, na ekranie głównym kliknij Opcje > Wpisywanie i język > Klawiatura. Zmień

ustawienie pola Typ klawiatury w układzie pionowym na Pełna.

• Aby włączyć funkcję sugerowania słów w trakcie pisania, wybierz w polu Styl ustawienie Zgadywanie.
• Aby włączyć funkcję wpisywania pierwszej litery z klawisza po jednokrotnym naciśnięciu i drugiej litery po

dwukrotnym wciśnięciu, wybierz w polu Styl ustawienie Multitap. Jeżeli opcja Multitap nie pojawi się, na ekranie

głównym kliknij Opcje > Wpisywanie i język > Klawiatura. Zmień ustawienie pola Typ klawiatury w układzie

pionowym na Zredukowana.

• Aby ustawić funkcję sugerowania poprawek pisowni w trakcie pisania, wybierz w polu Styl ustawienie Poprawki.

Jeżeli opcja Poprawki nie pojawi się, na ekranie głównym kliknij Opcje > Wpisywanie i język > Klawiatura. Zmień

ustawienie pola Typ klawiatury w układzie pionowym na Pełna.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Opcja Zaawansowane opcje stylu jest niedostępna,

237