BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie wpisu funkcji podstawiania wyrazów

background image

Tworzenie wpisu funkcji podstawiania wyrazów

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Pisanie i język > Podstawianie wyrazów.

3.

Naciśnij klawisz

> Nowy.

4.

W polu Zastąp wpisz tekst do zastąpienia.

5.

W polu Na wykonaj jedną z następujących czynności:
• Wpisz tekst zastępczy.
• Aby wstawić makro (np. bieżącą datę lub aktualny czas), naciśnij klawisz

> Wstaw makro.

6.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby wielkość liter we wpisie była taka, jaką wprowadził użytkownik, w polu Za pomocą wybierz polecenie

Zdefiniowana wielkość liter.

• Aby wielkość liter we wpisie zależała od kontekstu, w polu Za pomocą wybierz polecenie Automatyczna wielkość

liter.

7.

W polu Język zmień język.

8.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.