BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie podstawiania wyrazów

background image

Wyłączanie podstawiania wyrazów

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Pisanie.

3.

Aby wyświetlić klawiaturę, kliknij Zaawansowane opcje stylu.

4.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Pisownia.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

235