BlackBerry Torch 9810 - Zmiana lub usunięcie wpisu funkcji podstawiania wyrazów

background image

Zmiana lub usunięcie wpisu funkcji podstawiania wyrazów

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Pisanie i język > Podstawianie wyrazów.

3.

Zaznacz wpis funkcji podstawiania wyrazów.

4.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić wpis funkcji podstawiania wyrazów, kliknij polecenie Edytuj. Zmień wybraną pozycję. Naciśnij

klawisz

> Zapisz.

• Aby usunąć wpis funkcji podstawiania wyrazów, kliknij polecenie Usuń.