BlackBerry Torch 9810 - Ukrywanie klawiatury

background image

Ukrywanie klawiatury

Gdy wysuwana klawiatura jest zamknięta, po kliknięciu pola tekstowego smartfon BlackBerry wyświetla ekranową
klawiaturę dotykową, która zostaje ukryta po kliknięciu poza polem tekstowym. Ekranową klawiaturę dotykową można
ukryć ręcznie, aby móc wyświetlić więcej zawartości na ekranie.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciśnij klawisz

> Ukryj klawiaturę.

• Dotknij górnej części klawiatury dotykowej i szybko przesuń palec w dół ekranu.

Aby ponownie wyświetlić klawiaturę, naciśnij klawisz

> Pokaż klawiaturę.

Informacje pokrewne

Pokazywanie lub ukrywanie paska ukrywania klawiatury,

238