BlackBerry Torch 9810 - Wpisywanie symbolu

background image

Wpisywanie symbolu

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli korzystasz z klawiatury wysuwanej, naciśnij klawisz

. Wpisz literę widoczną pod symbolem.

• Jeśli używasz pełnej klawiatury na ekranie dotykowym, wskaż przycisk

. Wskaż klawisz

. Wskaż symbol.

• Jeśli używasz zredukowanej klawiatury na ekranie dotykowym z włączoną technologią SureType, wskaż klawisz

.

W razie konieczności wyświetlenia kolejnych symboli możesz dotykać klawiszy

,

i

, aż do

znalezienia odpowiedniego symbolu. Wskaż symbol.

• Jeśli używasz zredukowanej klawiatury na ekranie dotykowym z włączoną standardową metodą wprowadzania, wskaż

klawisz

. W razie konieczności wyświetlenia kolejnych symboli możesz dotykać klawiszy

,

i

,

aż do znalezienia odpowiedniego symbolu. Wskaż symbol.