BlackBerry Torch 9810 - Wpisz znak specjalny lub literę z akcentem

background image

Wpisz znak specjalny lub literę z akcentem

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Jeśli korzystasz z klawiatury wysuwanej, naciśnij i przytrzymaj klawisz litery oraz przesuń palec po trackpadzie w lewą

lub prawą stronę do momentu pojawienia się znaku specjalnego lub litery z akcentem.

• Jeśli korzystasz z klawiatury dotykowej, naciśnij i przytrzymaj klawisz litery. W wyświetlonym menu wyskakującym

naciśnij wybrany znak specjalny lub literę z akcentem.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

228