BlackBerry Torch 9810 - Zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

background image

Zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Na klawiaturze wysuwanej naciśnij i przytrzymaj klawisz

. Aby zaznaczać tekst znak po znaku, przesuń

palec po trackpadzie w lewo lub w prawo. Aby zaznaczać tekst wiersz po wierszu, przesuń palec po trackpadzie w

górę lub w dół.

• Aby zaznaczyć tekst, dotknij jego początku i końca, korzystając z ekranowej klawiatury dotykowej. Aby

dostosować zaznaczony tekst, przesuń ramkę kursora.

2.

Naciśnij klawisz

.

3.

Kliknij polecenie Wytnij lub Kopiuj.

4.

Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić wycięty lub skopiowany tekst.

5.

Naciśnij klawisz

> Wklej.