BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie, modyfikacja lub usuwanie wyrazu w słowniku niestandardowym

background image

Dodawanie, modyfikacja lub usuwanie wyrazu w słowniku

niestandardowym

Możesz dodawać słowa do słownika niestandardowego, by smartfon BlackBerry rozpoznawał słowa w czasie sprawdzania
pisowni. Ponieważ technologia SureType używa tego samego słownika, jeśli używasz metody wprowadzania SureType, to
słowa dodawane do słownika niestandardowego wyświetlane są na liście widocznej w trakcie pisania.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Słownik niestandardowy.

• Aby dodać słowo do słownika niestandardowego, naciśnij klawisz

> Nowe. Wpisz nową kombinację słów

lub liter. Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

233

background image

• Aby zmienić słowo w słowniku niestandardowym, naciśnij klawisz

> Edytuj. Zmień pisownię słowa. Naciśnij

klawisz

na klawiaturze.

• Aby usunąć słowo ze słownika niestandardowego, zaznacz wybrany wyraz. Naciśnij klawisz

> Usuń.