BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie automatycznego dodawania pozycji do słownika niestandardowego

background image

Wyłączanie automatycznego dodawania pozycji do słownika

niestandardowego

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Pisanie.

3.

Aby wyświetlić klawiaturę, kliknij Zaawansowane opcje stylu.

4.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Pisanie.

5.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Nazwy.

6.

W polu E-mail zaznacz opcję Wył.

7.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.