BlackBerry Torch 9810 - Sprawdzanie pisowni

background image

Kliknij opcję Pisanie i język > Sprawdzanie pisowni.

3.

Zmień jedną lub więcej opcji.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Sprawdzanie pisowni

W tworzonych wiadomościach, wpisach kalendarza, zadaniach i notatkach można sprawdzać pisownię.

1.

Naciśnij klawisz

> Sprawdzanie pisowni.

2.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zaakceptować sugerowaną pisownię, kliknij słowo znajdujące się na liście.
• Aby zignorować sugerowaną pisownię, naciśnij klawisz

.

• Aby zignorować wszystkie przypadki sugerowanej pisowni, naciśnij klawisz

> Ignoruj wszystko.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

236

background image

• Aby dodać słowo do słownika niestandardowego, naciśnij klawisz

> Dodaj do słownika.

• Aby zatrzymać sprawdzanie pisowni, naciśnij klawisz

> Anuluj sprawdzanie pisowni.

Informacje pokrewne

Nie mogę sprawdzić pisowni,

237