BlackBerry Torch 9810 - Zapobieganie wyświetlaniu podpowiedzi dotyczących pisowni na liście pojawiającej się podczas pisania

background image

Zapobieganie wyświetlaniu podpowiedzi dotyczących pisowni na liście

pojawiającej się podczas pisania

Domyślnie podczas wpisywania kombinacji liter, której smartfon BlackBerry nie rozpoznaje, podpowiedzi dotyczące
pisowni, jeśli są dostępne, są wyświetlane czcionką pogrubioną na liście pojawiającej się w trakcie pisania.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Pisanie.

3.

Aby wyświetlić klawiaturę, kliknij Zaawansowane opcje stylu.

4.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Pisownia.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.