BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji sprawdzania pisowni

background image

Zmiana opcji sprawdzania pisowni

Można zmienić typ i długość słów, które funkcja sprawdzania pisowni będzie obejmowała podczas sprawdzania pisowni. Na
przykład funkcja sprawdzania pisowni może pomijać akronimy lub słowa jednoliterowe. Ponadto można skonfigurować
smartfon BlackBerry tak, aby automatycznie sprawdzał pisownię przed wysłaniem wiadomości e-mail.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.