BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie czułości ekranu dotykowego

background image

Ustawianie czułości ekranu dotykowego

Istnieje możliwość ustawienia poziomu czułości ekranu na dotyk.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Czułość ekranu dotykowego.
• Jeśli chcesz, aby po dotknięciu ekranu czas reakcji był krótszy, zmniejsz wartość w polu Interwał podwójnego

stuknięcia.

• Jeśli chcesz, aby po dotknięciu i przytrzymaniu ekran reagował szybciej (np. kiedy dotykasz i przytrzymujesz go,

aby wyświetlić wyskakujące menu), zwiększ prędkość w polu Opóźnienie kliknięcia.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.