BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie czułości trackpada

background image

Ustawianie czułości trackpada

W urządzeniu można ustawić stopień czułości trackpada na nacisk palca. Im wyższa czułość, tym mniejsza jest potrzebna
siła nacisku. 20 oznacza najmniejszą czułość, a 100 oznacza największą czułość. W trakcie nauki korzystania ze smartfonu
dla części użytkowników najłatwiejszy w użyciu jest poziom czułości 20.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Czułość trackpada.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

232

background image

3.

Zmień ustawienia w polu Czułość w poziomie i Czułość w pionie.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.