BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie pliku zapisanego w sieci firmowej

background image

Wyszukiwanie pliku zapisanego w sieci firmowej,

142

Pliki i załączniki — informacje,

120

Wyszukiwanie pliku zapisanego w sieci firmowej

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Pliki.

2.

W polu Przejdź do wprowadź ścieżkę do pliku.

3.

W razie potrzeby wprowadź dane używane do łączenia z siecią firmową.

Kliknij plik, aby go wyświetlić. W zależności od typu pliku może się on nie wyświetlić w formacie oryginalnym.

Podręcznik użytkownika

Pliki i załączniki

142

background image

Informacje pokrewne

Wyszukiwanie pliku zapisanego w smartfonie,

142

Pliki i załączniki — informacje,

120