BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie pliku zapisanego w smartfonie

background image

Wyszukiwanie pliku zapisanego w smartfonie

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Przeglądaj.

3.

Znajdź plik.

Kliknij plik, aby go wyświetlić. W zależności od typu pliku może się on nie wyświetlić w formacie oryginalnym.

Informacje pokrewne

Nie mogę znaleźć plików przesłanych za pośrednictwem połączenia Bluetooth,

309