BlackBerry Torch 9810 - Zapisywanie pliku z sieci firmowej w smartfonie

background image

Zapisywanie pliku z sieci firmowej w smartfonie

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Przy zapisywaniu pliku z sieci firmowej w smartfonie BlackBerry zostaje on zapisany w oryginalnym formacie.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Pliki.

2.

Znajdź i zaznacz plik.

3.

Naciśnij klawisz

> Kopiuj.

Podręcznik użytkownika

Pliki i załączniki

143

background image

4.

Wybierz miejsce przechowywania pliku.

5.

Kliknij folder.

6.

Naciśnij klawisz

> Wklej.

Informacje pokrewne

Wysyłanie pliku,

121