BlackBerry Torch 9810 - Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie pliku

background image

Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie pliku

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Pliki.
• Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia. Naciśnij klawisz

> Eksploruj.

2.

Znajdź i zaznacz plik.

3.

Naciśnij klawisz

.

• Aby skopiować plik, kliknij polecenie Kopiuj. Przejdź do lokalizacji. Kliknij polecenie Wklej.
• Aby przenieść plik, kliknij polecenie Wytnij. Przejdź do lokalizacji. Kliknij polecenie Wklej.
• Aby zmienić nazwę pliku, kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz nazwę pliku. Kliknij Zapisz.
• Aby usunąć plik, kliknij polecenie Usuń.