BlackBerry Torch 9810 - Otwieranie pliku PDF chronionego hasłem

background image

Otwieranie pliku PDF chronionego hasłem

Aby wykonać tę czynność, twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z usługi BlackBerry Internet Service lub
serwera BlackBerry Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy
usług bezprzewodowych lub administratora.

1.

W pliku .pdf, kiedy zostanie wyświetlony komunikat „Dokument jest chroniony hasłem”, naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Wprowadź hasło.

3.

Wpisz hasło.

4.

Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

5.

Naciśnij klawisz

> Otwórz załącznik lub Pobierz załącznik > Tak.