BlackBerry Torch 9810 - Ukrywanie pliku lub folderu

background image

Ukrywanie pliku lub folderu

Aby wyświetlić plik lub folder po jego ukryciu, należy pamiętać lokalizację tego pliku lub folderu.

1.

Na ekranie głównym kliknij folder, który zawiera plik lub folder, który chcesz ukryć.

2.

Podręcznik użytkownika

Pliki i załączniki

144

background image

Naciśnij klawisz

> Przeglądaj.

3.

Znajdź i zaznacz plik lub folder, który chcesz ukryć.

4.

Naciśnij klawisz

> Właściwości.

5.

Zaznacz pole wyboru Ukryty.

6.

Kliknij przycisk OK.

Po ukryciu plik lub folder przestaje być widoczny w smartfonie BlackBerry.

Informacje pokrewne