BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie śledzonych zmian w dokumencie

background image

Wyświetlanie śledzonych zmian w dokumencie

W dokumencie naciśnij klawisz

> Pokaż zmiany.

Aby ukryć śledzone zmiany, naciśnij klawisz

> Ukryj zmiany.

Podręcznik użytkownika

Pliki i załączniki

145