BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie ukrytego pliku lub folderu

background image

Wyświetlanie ukrytego pliku lub folderu,

145

Wyświetlanie ukrytego pliku lub folderu

Można przeglądać pliki i foldery, które zostały ukryte.

1.

Na ekranie głównym kliknij folder, który zawiera plik lub folder, który został ukryty.

2.

Naciśnij klawisz

> Przeglądaj.

3.

Przejdź do folderu, który zawiera plik lub folder, który został ukryty.

4.

Naciśnij klawisz

> Pokaż ukryte.

Informacje pokrewne

Ukrywanie pliku lub folderu,

144